Christmas song Purbama chamkilo tarale with lyric Laxman Bharati

पुर्वमा चम्किलो ताराले मनमा क्या खुसी छाइ राछ येशुको जन्म दिन हो आज यसैले.

मलाई नाचौँ नाचौँ नाचौँ नाचौँझै लाईराछ मलाई नाचौँ नाचौँ नाचौँ नाचौँझै लाईराछ पुर्वमा चम्किलो ताराले मनमा क्या खुसी छाइ राछ नझारन आँसु तिमी मुस्कान छरिदेउ यो धर्तिमा येशु जन्मे सबलाई सुनाईदेउ नझारन आँसु तिमी मुस्कान छरिदेउ यो धर्तिमा येशु जन्मे सबलाई सुनाईदेउ सधैँ रुने मन आज त खुसी भैराछ पुर्वमा चम्किलो ताराले मनमा क्या खुसी छाइ राछ (दाजु भाइ दिदी बहिनी मुक्तीलाई खोजौँ जीवन दिन आएका छन येशुलाई रोजौँ (दाजु भाइ दिदी बहिनी मुक्तीलाई खोजौँ जीवन दिन आएका छन येशुलाई रोजौँ सबको ओठ्मा आजको दीन खुसी छाईराछ पुर्वमा चम्किलो ताराले मनमा क्या खुसी छाइ राछ पुर्वमा चम्किलो ताराले मनमा क्या खुसी छाइ राछ येशुको जन्म दिन हो आज यसैले मलाई नाचौँ नाचौँ नाचौँ नाचौँझै लाईराछमलाई नाचौँ नाचौँ नाचौँ नाचौँझै लाईराछ पुर्वमा चम्किलो तारालेमनमा क्या खुसी छाइ राछ Please Suscribe and like to my ChannelGod bless you.